FANDOM


Configuració de la nanostation amb unsolclicEditar

Un cop tenim el node, els trastos, la radio i els enllaços creats, es pot obtenir la configuració d'unsolclic. Trobareu una opció de menú al vostre node

Per exemple:

http://guifi.net/ca/guifi/device/38885/view/unsolclic

El resultat ha de ser quelcom similar a:

# Generat per a:
# AirOsv30

Click here to download configuration file for: BNCLFontConstitucioRd1 
Put the mouse cursor over the link. Right click the link and select 
"Save Link/Target As..." to save to your Desktop.

# Configuration for AirOs> Unsolclic version:1.1 !! WARNING: Beta version !!
# Device: BNCLFontConstitucioRd1
# 
# Methods to upload/execute the file:
# 1.- As a file. Upload this through web managment:
#   a.System->Configuratuion Managment->Locate file
#   b.Upload
# 2.- Telnet: Open a terminal session, create new /tmp/system.cfg file and 
#   cut&paste the contents of the file. Save it an execute the command:
# 
#   /usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
# 
# Notes:
# -Web access method is recommended
#  (the script reconfigures some IP addresses, so communication can be lost.
#  192.168.1.1 will be the new one)
# -Changes are done in user passwords on the device, default user and password
#  are changed to root/guifi.
# -The ACK is set to 45 for 802.11b mode, and to 25 for 802.11a(600 meters aprox)
# 
## Link to AP info

  Ap SSID = guifi.net-BncliseJoanCorominesRd1AP0

  WAN Ip address = 10.228.165.34

  WAN Netmask = 255.255.255.224

  WAN Gateway = 10.228.165.33

  Primary DNS Server = 10.228.130.162

  Secondary DNS Server = 

  Device HostName = BNCLFontConstitucioRd1

  IEEE 802.11 Mode: = A (5Ghz)

  Antenna Selection or/and Polarization: = Main/Internal - Vertical

Configuració per la webEditar

Primer de tot us heu de connectar al dispositiu. Els valors per defecte o de fàbrica de la nanostation són:

 • IP: 192.168.1.20
 • Màscara: 255.255.255.0
 • Usuari: ubnt
 • Paraula de pas: ubnt

Podeu utilitzar IP Aliasing per connectar-vos al dispositiu. Per exemple:

$ sudo ifconfig eth0:1 192.168.1.19 netmask 255.255.255.0 up
NOTA: En aquest exemple suposem que la vostra interfície de xarxa és la eth0. 
Si no és així modifiqueu aquest valor per adaptar-lo al vostre cas.

Aneu a l'apartat:

System->Configuration Management
NanostationGuifi1

Pujar configuració unsolclic

{C}
{C}I utilitzeu el boto Navega per localitzar el fitxer de configuració que voleu aplicar. El fitxer de configuració el trobareu a l'enllaç on posa:
Click here to download configuration file for:

El podeu descarregar amb wget:

$ wget http://guifi.net/files/nanostation/BNCLFontConstitucioRd1.cfg 
IMPORTANT: En el cas de les nanostation el fitxer que cal aplicar és el .cfg!!!

Un cop heu indicat el fitxer feu clic a Upload. Per aplicar els canvis heu d'estar atents al missatge que sortira a la part superior de la pàgina web. Feu clic a Apply i espereu una estona a que s'apliquin els canvis:

Nanostation4

Aplicar canvis

NOTA IMPORTANT: Tingueu en compte que aquesta IP és una IP molt comuna i que 
és molt possible que el vostre gateway tingui la mateixa IP. Si voleu evitar
problemes, canvieu aquesta adreça abans d'aplicar unsolclic al dispositiu.

Al aplicar unsolclic, l'usuari i la paraula de pas passen a ser:

 • Usuari: root
 • Paraula de pas: guifi

També pot ser que la IP hagi canviat a 192.168.1.1.


Consulteu també el document:

http://guifi.net/files/Manual_unsoclick_Nanostation.pdf

Per veure un pas a pas amb exemples de com pujar la configuració de guifi.net a una nanostation.

Configuració per TelnetEditar

Connecteu-vos via Telnet:

$ telnet 192.168.1.20

Poseu l'usuari i paraula de pas de fàbrica del dispositiu (ubnt, ubnt). Un cop dins del dispositiu creeu el fitxer:

$ vi /tmp/system.cfg

I enganxeu el text d'un solclic. Un cop salveu el fitxer executeu:

$ /usr/etc/rc.d/rc.softrestart save

Recursos:

ManualEditar

Configuració de trasto Microtik(SXT a l'exemple) amb unsolclicEditar

Un cop tenim el node, els trastos, la radio i els enllaços creats, es pot obtenir la configuració d'unsolclic. Trobareu una opció de menú al vostre node

En aquest cas el trasto es un router Microtik SXT(que incorpora el router i l'antena).

Sxtimg

SXT de Microtik

I el node s'ha definit com segueix, enllaçant a un punt d'accès

Dadestrastosxt

Dades Trasto SXT

L'accès a l'unsolclic el trobeu a una opció del menú superior de la pàgina on es configura el trasto, anomenada unsolclic.Per exemple: http://guifi.net/ca/guifi/device/41174/view/unsolclic

Al seguir aquest enllaç, es veu una pàgina web plena de text, aquest text és la configuració que caldrà aplicar al trasto. S'hi tenen varies alternatives per aplicar la configuració:

UnsolSXT

Alternatives d'aplicació del unsolclic

Aplicació de unsolclicEditar

a.- Amb winboxEditar

Per a conectar amb el trasto amb el winbox.exe, es necessitarà de la eina Wine. Si no disposareu d'ella es pot afegir al programari amb l'ordre:

apt-get install wine

Després tan sols cal fer doble clic a sobre de la icona de winbox per executar-lo.

Captura-MikroTik WinBox Loader v2.2.18

Pantalla principal de conexió de winboxAra s'han d'introduir les dades per conectar amb el trasto, les dades de fàbrica són:

Dades per defecte:
IP

192.168.88.1

USUARI admin
PARAULA DE PASUna vegada conectats amb winbox al trasto, heu d'anar a New Terminal, on apareix una finestra de terminal similar a la següent:

Captura-admin@00-0C-42-E7-70-38 (BNCLmercatRd1) - WinBox v5.4 on RB SXT 5HnD (mipsbe)-1

Routeros-> New terminal Nota: Al passar la configuració de guifi.net sobre una màquina que ja havia
 estat configurada amb unsolclic, potser que el trasto es quede amb una 
 configuració incorrecta. 
 Cal abans fer un:
 /system reset-configuration

 (escriviu això a la terminal)

I ara heu de copiar el contingut del fitxer de l'unsolclic i apegar-lo directament a la terminal.

Si no hi veieu cap part del codi en roig, vol dir que el fitxer unsolclic s'ha aplicat correctament. en cas contrari, s'haura de tornar a fer un Reset i tornar a apegar el codi de l'unsolclic.

Fonts: